2014年9月汽车销量排行榜 宝骏730销量翻一番

2014年9月汽车销量排行榜 宝骏730销量翻一番

【车主之家 新闻】近日,2014年9月汽车销量已经公布,9月汽车销量共198.36万辆。下面我们将按轿车、SUV、MPV进行分析。

来自乘联会数据,狭义乘用车9月销量为159.47万辆,其中轿车9月销量为1,073,500辆,同比增长0.4%,占狭义乘用车市场份额的67.3%。

2014年9月全国轿车销量前十

9月迎来“金九银十”,相较上个月销量,轿车市场总体有较大幅度的提升。同样,轿车市场竞争非常激烈,你追我赶不亦乐乎。朗逸自6月以后再度夺回冠军宝座,且业绩非常喜人,销量高达35380辆,成为朗逸今年销量第二高。而受质检总局调查断轴事件影响 ,速腾虽然销量依然有所增长,但比起朗逸、凯越显得“缓慢”,上个月第一的它本月只屈居第三。本月令人惊喜的是赛欧三厢、科鲁兹、卡罗拉,纷纷跃上前十榜单。

具体榜单如下:

TVT体育-TVT体育app-手机版
【读音】:

【chē zhǔ zhī jiā xīn wén 】jìn rì ,2014nián 9yuè qì chē xiāo liàng yǐ jīng gōng bù ,9yuè qì chē xiāo liàng gòng 198.36wàn liàng 。xià miàn wǒ men jiāng àn jiào chē 、SUV、MPVjìn háng fèn xī 。

lái zì chéng lián huì shù jù ,xiá yì chéng yòng chē 9yuè xiāo liàng wéi 159.47wàn liàng ,qí zhōng jiào chē 9yuè xiāo liàng wéi 1,073,500liàng ,tóng bǐ zēng zhǎng 0.4%,zhàn xiá yì chéng yòng chē shì chǎng fèn é de 67.3%。

2014nián 9yuè quán guó jiào chē xiāo liàng qián shí

9yuè yíng lái “jīn jiǔ yín shí ”,xiàng jiào shàng gè yuè xiāo liàng ,jiào chē shì chǎng zǒng tǐ yǒu jiào dà fú dù de tí shēng 。tóng yàng ,jiào chē shì chǎng jìng zhēng fēi cháng jī liè ,nǐ zhuī wǒ gǎn bú yì lè hū 。lǎng yì zì 6yuè yǐ hòu zài dù duó huí guàn jun1 bǎo zuò ,qiě yè jì fēi cháng xǐ rén ,xiāo liàng gāo dá 35380liàng ,chéng wéi lǎng yì jīn nián xiāo liàng dì èr gāo 。ér shòu zhì jiǎn zǒng jú diào chá duàn zhóu shì jiàn yǐng xiǎng ,sù téng suī rán xiāo liàng yī rán yǒu suǒ zēng zhǎng ,dàn bǐ qǐ lǎng yì 、kǎi yuè xiǎn dé “huǎn màn ”,shàng gè yuè dì yī de tā běn yuè zhī qū jū dì sān 。běn yuè lìng rén jīng xǐ de shì sài ōu sān xiāng 、kē lǔ zī 、kǎ luó lā ,fēn fēn yuè shàng qián shí bǎng dān 。

jù tǐ bǎng dān rú xià :

leave a comments

image