北京现代ix25或者10月上市 预售14万元起

北京现代ix25或者10月上市 预售14万元起

【车主之家 新闻】近日有消息称,北京现代旗下小型SUV车型ix25将于10月份上市销售,预计售价在14万元以上。据悉,新车上市后的主要竞争对手包括别克昂科拉和雪佛兰TRAX创酷等合资小型SUV。

在4月份开幕的北京车展期间,北京现代发布了ix25概念车,不过从整体设计来看,其已经很接近量产版本。犀利且富有棱角的车身线条,使得小巧的ix25看起来依然具有力量感。

车身尺寸方面,ix25概念车长宽高依次为4270/1780/1630mm,轴距为2590mm。配置方面,新车量产上市后将配备有多功能方向盘、座椅加热以及自动空调,另外新车还带有陡坡缓降功能。

动力方面,ix25量产版可能会配备1.6L和2.0L两种发动机,与发动机匹配的将是手动变速箱或6速自动变速箱。ix25还将有两驱和四驱车型可选。

相关推荐阅读:【2014北京车展】北京现代正式发布ix25http://news.16888.com/a/2014/0420/366148.html2014深港澳车展 创酷翼博强劲对手ix25将亮相http://news.16888.com/a/2014/0520/384371.html

TVT体育-TVT体育app-手机版
【读音】:

【chē zhǔ zhī jiā xīn wén 】jìn rì yǒu xiāo xī chēng ,běi jīng xiàn dài qí xià xiǎo xíng SUVchē xíng ix25jiāng yú 10yuè fèn shàng shì xiāo shòu ,yù jì shòu jià zài 14wàn yuán yǐ shàng 。jù xī ,xīn chē shàng shì hòu de zhǔ yào jìng zhēng duì shǒu bāo kuò bié kè áng kē lā hé xuě fó lán TRAXchuàng kù děng hé zī xiǎo xíng SUV。

zài 4yuè fèn kāi mù de běi jīng chē zhǎn qī jiān ,běi jīng xiàn dài fā bù le ix25gài niàn chē ,bú guò cóng zhěng tǐ shè jì lái kàn ,qí yǐ jīng hěn jiē jìn liàng chǎn bǎn běn 。xī lì qiě fù yǒu léng jiǎo de chē shēn xiàn tiáo ,shǐ dé xiǎo qiǎo de ix25kàn qǐ lái yī rán jù yǒu lì liàng gǎn 。

chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,ix25gài niàn chē zhǎng kuān gāo yī cì wéi 4270/1780/1630mm,zhóu jù wéi 2590mm。pèi zhì fāng miàn ,xīn chē liàng chǎn shàng shì hòu jiāng pèi bèi yǒu duō gōng néng fāng xiàng pán 、zuò yǐ jiā rè yǐ jí zì dòng kōng diào ,lìng wài xīn chē hái dài yǒu dǒu pō huǎn jiàng gōng néng 。

dòng lì fāng miàn ,ix25liàng chǎn bǎn kě néng huì pèi bèi 1.6Lhé 2.0Lliǎng zhǒng fā dòng jī ,yǔ fā dòng jī pǐ pèi de jiāng shì shǒu dòng biàn sù xiāng huò 6sù zì dòng biàn sù xiāng 。ix25hái jiāng yǒu liǎng qū hé sì qū chē xíng kě xuǎn 。

xiàng guān tuī jiàn yuè dú :【2014běi jīng chē zhǎn 】běi jīng xiàn dài zhèng shì fā bù ix25http://news.16888.com/a/2014/0420/366148.html2014shēn gǎng ào chē zhǎn chuàng kù yì bó qiáng jìn duì shǒu ix25jiāng liàng xiàng http://news.16888.com/a/2014/0520/384371.html

leave a comments

image